Privacybeleid

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

BEDRIJFSGEGEVENS
Naam bedrijf: Bie Bekker Dukers
Website: www.bekkerdukers.nl
Inschrijfnummer KvK Hoofdvestiging: 12059674

E-MAILADRES
Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

POSTADRES
Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.

TELEFOONNUMMER
Tenzij u te kennen heeft gegeven dit niet op prijs te stellen, kunnen wij telefonisch contact met u opnemen om u te informeren over producten en diensten.

OVERIGE PERSOONSGEGEVENS
Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

  1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
    1. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
    2. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
    3. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
  2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan. Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS
De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties

VEILIGHEID OVERDRAGEN EN ONTVANGEN VAN GEGEVENS
Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;

VEILIGHEID OPSLAG VAN GEGEVENS
Veiligheidscriteria
Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.

TOEGANG TOT UW GEGEVENS
Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

CONTACT
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid kun u contact opnemen via het contactformulier.

Dit privacybeleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.